Hoe verbeteren we het promotiestelsel?

25 januari 2018

Meer geld naar eerstegeldstroom-promovendi en NWO moet het Graduate Programma nieuw leven inblazen. Dat stellen Lou de Leij en Marjan Koopmans (RuG) voor in een opiniebijdrage voor ScienceGuide. Met hun voorstel “zou Nederland meer in de pas gaan lopen met wat in de rest van Europa gebeurt.” In een tweede artikel van ScienceGuide geeft Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, haar visie op de toekomst van het Nederlandse promotiestelsel.

Artikel ScienceGuide – 1
Artikel ScienceGuide – 2