Hoe zorgen we ervoor dat technologie de mensheid ten goede komt?

24 mei 2019

Technologie is op zich niet goed of slecht, maar het kan wel positieve of negatieve resultaten opleveren. En vaak ook beide, afhankelijk van de manier waarop ze wordt gebruikt. Hoe halen we er het beste uit en hoe vermijden we het ergste? Een discussiestuk van McKinsey schetst een aantal scenario’s voor mogelijke ontwikkelingen en de implicaties hiervan voor overheden, bedrijven en de maatschappij. Een artikel van PwC constateert dat er momenteel sprake is van een vertrouwenscrisis als het gaat om digitale technologieën. Het artikel schetst wat bedrijven en overheden kunnen doen om het vertrouwen in technologie terug te winnen en ervoor te zorgen dat innovatie weer gaat bloeien.

Artikel McKinsey
Artikel PwC