Hoge verwachtingen over AI, maar ook grote bedenkingen

23 maart 2018

De verwachtingen over kunstmatige intelligentie (AI) zijn soms hooggespannen. Maar is dat terecht? Een artikel van Singularity Hub wijst erop dat er even zovele utopische als apocalyptische toekomstbeelden van AI bestaan. Het artikel verwacht dat we ergens in het midden uitkomen. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het over AI hebben?, vraagt een tweede artikel van Singularity Hub zich af. Je hebt bijvoorbeeld ‘assisted, ‘augmented’ en ‘autonomous’ AI. Die vormen zullen allemaal een andere ontwikkeling doorgaan en verschillende gevolgen hebben voor de economie en de maatschappij. Een artikel van VentureBeat bespreekt nóg een belangrijk thema: AI is een black box. Daardoor zullen bedrijven er niet snel op vertrouwen. “AI werkt niet als een mens, het werkt niet als een programma, maar het werkt als een vreemd wezen. Daar gaan bedrijven hun beslissingen niet door laten nemen.” De vertrouwenskwestie bij AI is primair de verantwoordelijkheid van programmeurs, zeggen ze zelf in een onderzoek dat wordt besproken in een artikel van Computer Weekly. De overheid moet er ook een rol bij spelen, maar welke is nog volstrekt onduidelijk.

Artikel Singularity Hub – 1
Artikel Singularity Hub – 2
Artikel VentureBeat
Artikel Computer Weekly