Hoger onderwijs hervormen? Betrek belanghebbenden

8 september 2016

Voor het succes van structurele hervormingen in het hoger onderwijs moet de overheid de belanghebbenden bij de vormgeving betrekken. Dat concludeert een onderzoek van de Europese Commissie (EC) naar 12 concrete hervormingen in 12 lidstaten, waaronder Nederland. De betrokken instellingen moeten ook allemaal het gevoel hebben dat ze winst halen uit de hervorming of in ieder geval niets verliezen. Er moet voldoende financiering zijn en een duidelijke tijdlijn, en er moeten adequate evaluaties plaatsvinden.

Artikel Neth-ER
Rapport EC
Deelstudies
Deelstudie Nederland