Holland High Tech volop betrokken in nieuwe innovatiebeleid kabinet

1 november 2018

Het team van Holland High Tech is volop betrokken bij de gesprekken die momenteel gevoerd worden tussen de ministeries en de topsectoren over het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van Nederland. De nieuwe HTSM Kennis en Innovatie Agenda 2018-2021 (KIA) die is toegeschreven naar deze uitdagingen biedt hiervoor een goed kader. Het streven is om vanuit maatschappelijke thema’s innovatie aan te jagen in publiek-private samenwerkingsprogramma’s.

Nieuw innovatiebeleid
Het kabinet heeft een nieuw innovatiebeleid geformuleerd waarin maatschappelijke thema’s het uitgangspunt zijn voor missiegedreven programma’s en projecten waar Nederland beter van wordt. 

De vier maatschappelijke thema’s zijn:
•    energietransitie en duurzaamheid (waaronder mobiliteit); 
•    landbouw, water en voedsel; 
•    gezondheid en zorg; 
•    veiligheid (waaronder cyberveiligheid en defensie).

Voor een succesvolle aanpak van de maatschappelijke thema’s zijn technologische doorbraken van groot belang. Innovaties in sleuteltechnologieën – en zeker die van de HTSM topsector – zijn cruciaal om disruptieve oplossingen in de maatschappelijke thema’s te bereiken. 

Holland High Tech is volop betrokken bij de missievorming, samen met de ministeries en andere topsectoren en de daaruit voortkomende innovatieprogramma’s. Met haar vijftien roadmaps heeft Holland High Tech veel te bieden in de discussies. Het streven is om vanuit de maatschappelijke thema’s innovatie aan te jagen in publiek-private samenwerkingsprogramma’s.

Leo Warmerdam, Programma Directeur, en nauw betrokken bij deze gesprekken:
‘’De toegevoegde waarde van de sleuteltechnologieën wordt breed gevoeld. Zo liggen er op de thema’s veiligheid, energietransitie en duurzaamheid al mooie kansen en voorzien we ook op de andere thema’s oplossingen aan te dragen. Doordat wij uit de roadmaps voeding krijgen van zowel de CEO, de onderzoeker als de ingenieur, zijn we in staat snel en slim mee te denken over de nieuwe missies. Ik voorzie dat dit een druk en enerverend jaar voor onze sector gaat worden!’’

Meer informatie