Horizon 2020 en de kansen voor security onderzoek

12-03-2020

Horizon 2020 is het grote Europese programma om onderzoek, innovatie en internationale samenwerking te stimuleren. Het heeft onder andere aandacht voor maatschappelijke uitdagingen: de grote vraagstukken waar Europa tegenaan kijkt. Veiligheid vormt een van die uitdagingen en heeft de naam “secure societies” gekregen. De Europese Commissie subsidieert projecten die oplossingen ontwikkelen voor een selectie vastgestelde onderwerpen. De ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe technologie worden hierbij gezocht en gestimuleerd. Voorstellen worden gevraagd in crisismanagement, criminaliteitsbestrijding, grensbewaking en cyber security. Dit jaar is er ook specifiek interesse voor de inzet van Artificial Intelligence voor het veiligheidsdomein. Naast technologische vernieuwingen moet er worden gezocht naar de juiste juridische en ethische inbedding. Voor een goed resultaat is samenwerking nodig tussen overheid, kennisinstellingen en industrie. De oproep voor dit jaar staat open in de periode 12 maart tot en met 27 augustus.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert samen met het Erasmus MC op donderdag 12 maart een bijeenkomst over secure societies in Horizon 2020. De genodigden zijn o.a. afkomstig uit de branche voor defensie en veiligheid, maar ook uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de ICT. Gedurende de middag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • -       de resultaten uit 2019 in Horizon 2020,

  • -       de huidige oproepen voor secure societies

  • -       Nederlands beleid voor Artificial Intelligence voor veiligheidstoepassingen

  • -       het Visage project, waarbij onder ander het Erasmus MC en het NFI werken aan forensisch DNA onderzoek

  • -       transitie van Horizon 2020 naar Horizon Europe

 

Voorlopig programma:

12:30-13:30

Registratie en lunch

13:30-13:40

Welkom en introductie

Greet Vink (Erasmus MC)

13:40-14:10

Inleiding Horizon 2020 en uitslagen 2019

Paul Kruis (RVO)

14:10-14:50

Visage project uit Horizon 2020

Manfred Kayser (Erasmus), Titia Sijen (NFI)

14:50-15:30

Pauze

15:30-16:00

Nederlands beleid rondom AI en veiligheid

Olof Schuring (ministerie van Justitie en Veiligheid)

16:00-16:30

Belangrijke wijzigingen in Horizon Europe

Dolf Grasveld (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

 

Panel discussie

Ervaringen Horizon 2020 en vooruitblik Horizon Europe

16:30

Borrel

 

Locatie: Erasmus MC, Doctor Molewaterplein 40, Rotterdam

Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

De inschrijving sluit op 5 maart.