Horizon 2020 - secure societies en het Europees defensie-onderzoek

8 april 2019

In aanloop naar het grote European Defence Fund, voert de Europese Commissie enkele voorbereidende activiteiten uit. Een daarvan richt zich op het defensie-onderzoek. Dit programma heeft de naam Preparatory Action for Defence Research (PADR) gekregen en kent een looptijd van 2017-2019. In 2019 is de laatste call in het PADR programma en wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd in internationale projecten voor het doen van onderzoek dat van belang is voor defensie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
•    Electromagnetic Spectrum Dominance
•    Future Disruptive Defence Technologies, waaronder: 

  • Open (niet voorgeschreven), 
  • Autonomous position, navigation, timeservices without satellites, 
  • Artificial Intelligence, 
  • Quantum technologies, 
  • Long-range effects, 
  • Augmenting soldier capacity

•    Interoperability standards for military unmanned systems

Op 21 maart zijn de calls in het PADR programma geopend en kunt u tot 28 augustus projectvoorstellen indienen. Via de “Funding and tenders” pagina is het werkprogramma op te vragen en kunnen voorstellen worden ingediend.

Alleen voor de open call in Future Disruptive Defence Technologies wordt een twee-staps procedure gebruikt. De eerste ronde sluit daarbij op 3 september 2019, de tweede ronde zal sluiten op 30 januari 2020.

Voor meer informatie of het meelezen bij projectaanvragen kunt u gratis contact opnemen met RVO!

Overzicht van Europese kansen voor bedrijven in het defensie-domein
De European Defence Agency heeft een overzicht gepubliceerd van fondsen die relevant kunnen zijn voor bedrijven die actief zijn of willen worden in het defensie-domein. De kansen die worden getoond, komen allemaal voort uit Europese fondsen. Vanzelfsprekend zijn de voorbereidende programma’s voor het European Defence Fund, de belangrijkste voorbeelden. Vanaf deze pagina wordt ook gewezen op de EDA programma’s die gericht zijn op het versterken van de defensie-capaciteiten. 

Oproep voor forensische technologie in het SHUTTLE project
In het Secure Societies programma is op 1 mei 2018 het SHUTTLE project gestart. Verschillende forensische organisaties definiëren in dit project wat hun operationele behoeften zijn. In een volgende stap wordt met behulp van een aanbesteding gevraagd om  innovatieve oplossingen die aansluiten op de beschreven behoeften voor de forensische experts. In de aanbesteding wordt gevraagd om een toolkit voor het onderzoeken van micro-sporen op de plaats delict. Op de project website is meer informatie te vinden over de aanbesteding, open en sluiting en de voorwaarden.