Idod & Bidod

Aboutus.png
Het Interdepartementaal directeuren overleg dcypher (Idod) houdt toezicht op uitvoering van de missie en adequate uitvoering van de beschikking. In dit overleg zijn de vier initiatiefnemers van dcypher vertegenwoordigd.

  • Directeur Cyber Security en plaatsvervangend NCTV (J&V)
  • Directeur Regeldruk en ICT-beleid (EZK)
  • Directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (OCW)
  • Directeur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO-ENW)

Beleidsgroep interdepartementaal overleg dcypher (Bidod) is het collegiaal overleg waarin het beleid aangaande cybersecurity van de oprichters behalve met de directeur dcypher ook onderling wordt afgestemd. Activiteitenplannen worden op hoofdlijnen aan de Beleidsgroep ter instemming voorgelegd. De Beleidsgroep stelt waar nodig en mogelijk personeel aan het platform ter beschikking en adviseert het Idod. De beleidsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen op het niveau van leidinggevende:

  • Hoofd Afdeling Cyber Security Beleid van de Directie Cyber Security (J&V)
  • Senior Beleidsadviseur Cyber Security van de Directie Regeldruk ICT-Beleid (EZK)
  • Dossierhouder Cyber Security van de Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering (OCW)
  • Hoofd Wiskunde & Informatica (NWO-ENW)

Foto van alle bij dcypher betrokkenen gemaakt tijdens bezoek aan Ministerie van Justitie en Veiligheid in mei 2016 door Sjoerd van der Hucht.