Idod & Bidod

Aboutus.png
Het Interdepartementaal directeuren overleg dcypher (Idod) houdt toezicht op uitvoering van de missie en adequate uitvoering van de beschikking. In dit overleg zijn de initiatiefnemers van dcypher vertegenwoordigd.

 • Patrica Zorko (Ministerie van JenV)
 • Jos de Groot (Ministerie van EZK)
 • Arian Steenbruggen (NWO domein ENW)
 • Oscar Delnooz (Ministerie van OCW)
 • Wilfried Rietdijk (Ministerie van Defensie)

Beleidsgroep interdepartementaal overleg dcypher (Bidod) is het collegiaal overleg waarin het beleid aangaande cybersecurity van de oprichters behalve met de directeur dcypher ook onderling wordt afgestemd. Activiteitenplannen worden op hoofdlijnen aan de Beleidsgroep ter instemming voorgelegd. De Beleidsgroep stelt waar nodig en mogelijk personeel aan het platform ter beschikking en adviseert het Idod. De beleidsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen op het niveau van leidinggevende:

 • John Remmerzwaal (Ministerie van JenV)
 • Tobias Zwijnenburg  (Ministerie van OCW)
 • Lars van Willigen (Ministerie van EZK)
 • Christiane Klöditz (NWO domein ENW)
 • Matthijs van der Hulst (Ministerie van Defensie)
 • Vera Voogd (Ministerie van VenJ) Secretaris

Foto van alle bij dcypher betrokkenen gemaakt tijdens bezoek aan Ministerie van Justitie en Veiligheid in mei 2016 door Sjoerd van der Hucht.

Sinds oktober 2018 is ook het ministerie van Defensie actief gaan participeren in dcypher