IMF: Extra geld investeren in onderwijs en onderzoek!

8 maart 2018

IMF spoort kabinet aan extra geld te investeren in onderwijs en onderzoek
Ondanks hogere overheidsuitgaven houdt Nederland nog altijd te vaak de hand op de knip. Het nieuwe kabinet zou het geld veel meer moeten laten rollen, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De extra overheidsinvesteringen moeten, wat het IMF betreft, gestoken worden in onderwijs en onderzoek en in verlaging van de lasten op arbeid. De Nederlandse Bank (DNB) is het niet met het IMF eens dat de overheid meer zou moeten uitgeven dan ze nu doet. Het zou alleen maar leiden tot oververhitting van de economie.

Artikel de Volkskrant