Indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

10 juni 2020

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over ‘Knowledge Transfer (KT) Metrics'. KT wordt, als mechanisme voor de verspreiding van onderzoeksresultaten, gezien als essentieel voor innovatie. Het wordt ook beschouwd als derde taak voor publieke kennisinstellingen, naast onderwijs en onderzoek. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen voor het vaststellen van KT-indicatoren, bijvoorbeeld voor intellectueel eigendom en de oprichting van spin-offs, en de toepassing en interpretatie ervan.

Aankondiging Rapport – EC
Rapport (pdf)