Infobijeenkomst en brokerage PADR

11-04-2019

In aanloop naar het grote European Defence Fund, voert de Europese Commissie enkele voorbereidende activiteiten uit. Een daarvan richt zich op het defensie-onderzoek. Dit programma heeft de naam Preparatory Action for Defence Research (PADR) gekregen en kent een looptijd van 2017-2019. In 2019 is de laatste call in het PADR programma en wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd in internationale projecten voor het doen van onderzoek dat van belang is voor defensie.
 
De European Defence Agency (EDA) zal op 11 april meer uitleg geven over de calls die dit jaar open gaan. Aansluitend vindt een brokerage evenement plaats, om samenwerkingspartners te vinden. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Electromagnetic Spectrum Dominance
 • Future Disruptive Defence Technologies, waaronder: 
  • Open (niet voorgeschreven), 
  • Autonomous position, navigation, timeservices without satellites, 
  • Artificial Intelligence, 
  • Quantum technologies, 
  • Long-range effects, 
  • Augmenting soldier capacity
 • Interoperability standards for military unmanned systems

 
Op de website van de EDA kunt u de vooraankondiging lezen. Binnenkort bent u in de gelegenheid om zich aan te melden voor deze informatieve dag en brokerage. Het biedt u de perfecte manier om aan samenwerkingspartners te komen in Europa!
 
Oproep voor evaluatoren voor Europese defensie-programma’s

De Europese Commissie en de European Defence Agency hebben voor de beoordeling van voorstellen in de Preparatory Action for Defence Research (PADR), maar ook voor het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), uiteraard evaluatoren nodig. Waar PADR zich richt op onderzoek, zal EDIDP zich richten op het ontwikkelen van nieuwe capabilities voor het defensiedomein. Evalueren geeft een unieke inkijk in het beoordelingsproces, waarvan u leert hoe u een goed voorstel kunt schrijven. Als u wilt deelnemen aan de evaluatie, kunt u zich hiervoor aanmelden. Om uiteindelijk deel te kunnen nemen aan dit proces, moet u in het bezit zijn van een geldige security clearance.
 
Voor het evalueren in het PADR programma kunt u verder lezen op:
https://eda.europa.eu/docs/default-source/procurement/padr-call-for-independent-experts.pdf
 
Voor het evalueren in het EDIDP programma kunt u verder lezen op:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news#8880