Informatie- en netwerkbijeenkomst call Digital Society – de geïnformeerde burger op 25 april

25-04-2019

Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein? En omgekeerd: welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering? Bent u betrokken bij de betekenis van digitalisering voor de burger en wilt u bijdragen aan verder onderzoek over dit onderwerp? Kom dan donderdagmiddag 25 april 2019 naar de informatie- en netwerkbijeenkomst in Den Haag voor de NWO-call Digital Society – de geïnformeerde burger.

Call for proposals

NWO stelt 3 mln euro ter beschikking voor dit onderzoeksprogramma. De call roept op tot interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van ICT en samenlevingsvraagstukken zoals bijvoorbeeld digitaal burgerschap, nieuwe vormen van bestuur in de informatiesamenleving, digitale identiteit en digitale participatie. De call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU en is onderdeel van het innovatiecontract met de Topsector Creatieve industrie en de ICT.

Doel

Het doel van de middag is om belangstellenden te informeren over de call en consortiumvorming te stimuleren. Alle onderzoekers en vertegenwoordigers van publieke en private partijen die interesse hebben in de call zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Programma

  • Toelichting op de call
  • Lezingen door prof. dr. Inald Lagendijk (VSNU agenda over Digital Society Research Agenda) en Rathenau Instituut
  • 2 rondes matchmaking & pitches
  • Netwerkborrel

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, private en publieke onderzoekspartners, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in, of betrokken zijn bij, digitaliseringsvraagstukken.

Praktische informatie

  • Locatie: Globe Meeting Center, Waldorpstraat 13a, Den Haag
  • Datum: 25 april 2019
  • Tijd: 14:00 - 17:00

Meer informatie