Informatiebijeenkomst PPS in Europa voor cybersecurity

14 november 2016

Zowel bedrijfsleven als de overheid zijn afhankelijk van het goed functioneren van internet en ICT-technologie. En dit wordt steeds belangrijker. De Europese Commissie vindt cybersecurity een belangrijk onderwerp voor onderzoek en innovatie.

In het werkprogramma van Secure Societies is al sinds het begin van Horizon 2020 een apart hoofdstuk voor cybersecurity.

Strategie

De Europese Commissie heeft als antwoord op de bijbehorende vraagstukken een cybersecurity-strategie en een digital singlemarketstrategie opgesteld. Een van de recente onderdelen van deze strategieën is het opzetten van een publiek private samenwerking (PPS) op het gebied van cybersecurity. Deelnemende partijen in deze PPS hebben zich verenigd in een nieuwe juridische entiteit met de naam ECSO.

Onderzoeksagenda

Gedurende de eerste maanden van 2016 hebben deze industriële-, kennis- en overheidspartijen een voorstel opgezet met hun plannen voor een strategische onderzoeksagenda en de inrichting van werkgroepen (bijvoorbeeld op het gebied van standaardisatie, certificatie en opleiding). De EC zal de voorgestelde onderzoeksagenda opnemen in de reguliere Horizon 2020 calls.

Onderzoeksrichtingen bepalen

De komende jaren zal ECSO naar verwachting een belangrijke informatiebron (of sparringpartner of interface met de rest van Europa) zijn voor de EC voor Europese vragen op het gebied van cybersecurity, het bepalen van onderzoeksrichtingen en herformuleren van toekomstig beleid. In Nederland is er nog weinig bekendheid en betrokkenheid met dit initiatief. Momenteel zijn er Europabreed 116 leden en de organisatie staat open voor nieuwe leden.

Op dinsdag 17 januari 2017 willen the Hague Security Delta en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Nederlandse partijen verder informeren over de deze PPS.

Programma

Tijd Onderdeel

13:00-13:10 Welkom en introductie (RVO/HSD)

13:10-13:40 Uitleg over de organisatie en de doelen van de cPPP (ECSO)

13:40-14:10 Informatie over de werkgroepen van de cPPP/ECSO (TNO)

14:10-14:40 Pauze

14:40-15:10 Reden voor deelname aan ECSO en de voordelen van lidmaatschap (NXP)

15:10-15:40 Nederlandse visie op cyber security en Europa (NCSC)

15:40-16:10 Deelsessies met eindgebruikers van cybersecurity oplossingen (tbd)

16:10- Afsluitende borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.