Initiatief voor professionalisering van de architectuurfunctie

18 januari 2018

VKA en KNVI zijn van mening dat ICT-projecten (te) vaak mislukken. Onderzoek ondersteunt deze mening. In 2014 repte het rapport Elias over 1 tot 5 miljard aan verspilling als het gevolg van mislukte projecten. Ook sinds die tijd zijn er veel voorbeelden in de pers beschreven van projecten die voortijdig zijn gestopt. Vanuit de overheid zijn er tal van extra controlemaatregelen ontwikkeld die de controle van buitenaf op het project vergroten om zo de kans op mislukking te beperken.  

KNVI en VKA zijn van mening dat tevens moet worden ingezet op een verbetering van de inhoud binnen het project: de kwaliteit van de oplossing. Oplossingen die veelal onder architectuur bedacht worden. KNVI en VKA vinden dat het vakgebied ‘architectuur’ (en de architecten die hierin werkzaam zijn) verder geprofessionaliseerd moeten worden. KNVI en VKA hebben hiertoe op 9 januari jl. een intentieovereenkomst getekend voor een samenwerking in het jaar 2018 ten behoeve van het initiatief onafhankelijkearchitect.nl. Het initiatief leidt o.a. tot een register voor architecten, een stevige beroepsgroep en een opzet voor scholing.

Onafhankelijkearchitect.nl is een maatschappelijk initiatief. Het is de bedoeling om met dit initiatief het vakgebied van architectuur, de scholing en nascholing, de kennisontwikkeling, het kennismanagement en de realisatie van projecten te professionaliseren en op een hoger plan te brengen. Een groeiende groep mensen (waaronder universiteiten, beroepsgroepen, bestuurders, adviseurs en architecten) ondersteunt dit initiatief.

Centraal staat een besturingsmodel waarin een erkende en onafhankelijk gepositioneerde architect een duidelijk mandaat krijgt.

Een architect die optreedt als ontwerper en als toezichthouder. Een architect die deskundig en vaardig is op het gehele gebied van informatica, in relatie met business, bedrijfsvoering, financiën, juridische zaken en management.

 

VKA en KNVI onderschrijven het initiatief om professionalisering en permanente educatie realiseren en biedt ondersteuning voor de genoemde acties. Wilt u meer weten over het initiatief? Kijk dan op de website www.onafhankelijkearchitect.nl en laat uw e-mailadres achter om de nieuwsbrief te ontvangen.