Integreer sociale- en geesteswetenschappen beter in H2020

12 december 2016

Sociale- en geesteswetenschappen moeten beter in Horizon 2020 geïntegreerd worden om Societal Challenge 6 te adresseren. Ook moet gezamenlijk onderzoek het belangrijkste element binnen Horizon 2020 blijven. Dit zijn enkele aanbevelingen van Net4Society in hun position paper voor de interim evaluatie van Horizon 2020.

SSH en interdisciplinair onderzoek

Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) moeten beter geïntegreerd worden in Horizon 2020, omdat meer interdisciplinair onderzoek bijdraagt aan het realiseren van inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen (Societal Challenge 6). Dit is één van de aanbevelingen uit het position paper (link is external) van Net4Society voor de interim evaluatie van Horizon 2020. Om dit te realiseren zou SSH-onderzoek ook buiten Societal Challenge 6 een geoormerkt budget moeten krijgen en beter geïntegreerd moeten worden in de ontwikkeling van werkprogramma’s. Ook zouden er meer evaluatoren moeten komen met een SSH achtergrond om de kwaliteit van SSH binnen een project beter te beoordelen. 

Andere aanbevelingen

Het position paper benoemt nog vele andere aanbevelingen voor Horizon 2020 om Societal Challenge 6 te realiseren en interdisciplinair onderzoek te promoten. Zo moet financiering voor gezamenlijk onderzoek het belangrijkste element binnen Horizon 2020 blijven, moet het budget voor SSH-onderzoek binnen Horizon 2020 worden uitgebreid en moet er gekeken worden of de aanvraagprocedure met twee fasen de lage slagingspercentages helpt terug te dringen. Ook moet een duidelijkere beschrijving komen van de verwachte impact binnen bepaalde onderwerpen, zodat deelnemers beter weten wat er van hun verwacht wordt. Ten slotte moeten de netwerken van nationale contactpunten, die onderzoekers helpen bij hun aanvraag voor Horizon 2020, steun blijven ontvangen van de Europese Unie.

Achtergrond

Net4Society (link is external) is een internationaal netwerk van nationale contactpunten voor Societal Challenge 6. Het position paper is gebaseerd op de feedback en ervaringen van klanten uit het netwerk van nationale contactpunten. Het is één van de vele position papers die de laatste maanden ingeleverd voor de interim evaluatie van Horizon 2020. De publieke consultatie van de interim evaluatie werd geopend op 20 oktober en loopt tot 15 januari 2017. De Commissie zal voor de ontwikkeling van haar visie toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid naast de publieke consultatie ook advies inwinnen van een High Level Group (HLG), wiens leden op 29 november bekend zijn gemaakt. De resultaten van deze HLG zullen in juli 2017 gepubliceerd worden.

Meer informatie: http://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Integreer-sociale-en-geesteswetenschappen-beter-H2020