Intentieverklaring CISPA-dcypher getekend in het bijzijn van Koninklijk Paar

12 oktober 2018

Op 11 oktober jl  ondertekenden professor Michael Backes, directeur CISPA, en Jan Piet Barthel, directeur dcypher, een intentieverklaring (Letter of Intent) op basis waarvan plannen worden ontwikkeld voor samenwerking tussen Nederlandse cybersecurity onderzoekers en hun CISPA-collega’s. 

De ondertekening vond plaats op de Universiteit van Saarbrücken, onder toeziend oog van Koning Willem Alexander, Koningin Máxima en Tobias Hans, de Minister President van de Deelstaat Saarland. 

De ondertekeningsceremonie, waarbij ook twee Memoranda of Understanding op het terrein van Smart Industrie werden getekend, vond plaats in het kader van een economische missie naar Rijnland Palts en Saarland.

CISPA en dcypher willen elkaar beter leren kennen en gaan relevante onderwerpen benoemen voor gezamenlijk onderzoek. Mogelijk toekomstige gezamenlijke projecten zullen een uitwerking zijn van een of meer pijlers uit de laatste editie van de Nederlandse Cyber Security Research Agenda (NCSRA).

Het CISPA - Helmholtz-Center is onlangs opgericht. CISPA staat voor Center for IT-Security, Privacy and Accountability, en heeft de ambitie uit te groeien tot een cybersecurity onderzoeksinstituut met ruim 500 onderzoekers.

Zowel CISPA onderzoekers als onderzoekers verenigd in dcypher zijn zich bewust van de vele urgente onderzoeksuitdagingen op het gebied van cybersecurity en privacy, waarmee onze samenleving in dit tijdperk van digitalisering wordt geconfronteerd. 
dcypher%20cispa%20dts.pngHandtekeningen onder de LOI zijn gezet!