Interdisciplinair onderzoek staat nog in de kinderschoenen

28 september 2017

Het ministerie van OCW en verstrekkers van onderzoeksbeurzen leggen steeds meer de nadruk op samenwerking tussen verschillende disciplines. Hoofdredacteur Sicco de Knegt van ScienceGuide geeft daar een voorbeeld van uit zijn eigen praktijk. Hij laat zien dat interdisciplinair onderzoek nog lang geen uitgekristalliseerd onderwerp is en dat het zijn meerwaarde nog moet bewijzen.

Artikel ScienceGuide