Internationalisering in het hoger onderwijs

10 mei 2019

Een grote meerderheid van de mensen die werkzaam zijn in het Europese hoger onderwijs is positief over de toekomst van internationalisering in de sector. Dat blijkt uit een enquête van de European Association for International Education (EAIE). Bij alle 16 prioritaire activiteiten op het gebied van internationalisering is ten minste enige vooruitgang geboekt. Het rapport noemt 9 factoren die bijdragen aan het succes van internationalisering in het hoger onderwijs.

Bericht University World News
Rapport EAIE (registratie verplicht)