Interregionale samenwerking sleutel voor kennisgedreven groei

8 maart 2018

Om innovatie en convergentie in Europa te stimuleren, zijn verdere investeringen in interregionale samenwerking nodig. Regio’s moeten worden aangemoedigd hun krachten te bundelen en samen te werken in pan-Europese programma’s op basis van gedeelde specialisaties. Dit is een van de kernboodschappen van het visiedocument van Neth-ER over het cohesiebeleid na 2020. Onderwijs, onderzoek en innovatie moeten worden ingebed in alle beleidsterreinen van de EU, met inbegrip van het regionaal beleid.

Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie Neth-ER (pdf)