Intreerede dr. Rutger Leukfeldt

9 oktober 2018

De 'human' factor in cybersecurity. Dr. Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij senior onderzoeker cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Het lectoraat wil de kennispositie van het mkb op het gebied van cybercrime en cybersecurity vergroten en het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen onder mkb’ers verlagen.
Dit wordt bereikt door het uitvoeren van praktijkgericht  wetenschappelijk onderzoek langs vier onderzoekslijnen waarbij steeds het mkb centraal staat:
1 aard en omvang van slachtofferschap;
2 aard van cybercrime;
3 cyberweerbaarheid;
4 de aanpak van cybercrime.

Intreerede