Inventarisatie cybersecurity opleidingen in het hoger onderwijs

28 februari 2019

Om meer inzicht te krijgen in de toenemende krapte op de arbeidsmarkt van cybersecurityspecialisten en het tekort aan cybersecuritydocenten heeft dcypher in 2018 een inventarisatie uitgevoerd van cybersecurityopleidingen in het hoger onderwijs. Het doel voor de korte termijn is het identificeren en beschrijven van erkende opleidingen met een focus op cybersecurity. Het doel voor de langere termijn is het formuleren van aanbevelingen op basis van een verschillenanalyse van de vraag naar goed opgeleide experts en het aanbod van cybersecurityopleidingen.

students NCS3

Er worden twintig cybersecurityopleidingen aangeboden door achttien onderwijsinstellingen. Vijftien hiervan zijn voltijd (vijf master, tien bachelor) en vijf deeltijd (drie master, twee bachelor). Dertien opleidingen zijn gericht op Techniek, één opleiding richt zich vooral op Organisatie en één opleiding heeft de focus op Mens en gedrag. Vijf opleidingen bieden een mix van Techniek, Mens en Gedrag en/of Organisatie.

In 2018 hebben bijna 400 studenten hun cybersecurityopleiding afgesloten met een diploma (165 master, 229 bachelor). Het merendeel hiervan (307 studenten) heeft een technische cybersecurityopleiding gevolgd (130 master, 177 bachelor).

Negen opleidingen geven aan dat het vinden van goede docenten niet eenvoudig is. Reacties variëren van ‘enigszins moeilijk’ tot ‘heel moeilijk’/ ‘uiterst gecompliceerd’. De expertise waarnaar wordt gezocht is ‘échte IT’er met kennis en ervaring op netwerk/pentesting/security-vlak en ethical hacking’. Slechts vijf opleiders gaven aan geen problemen te hebben met het vinden van docenten.

Klik hier voor de in kaart gebrachte cybersecurity opleidingen

 

Foto gemaakt tijdens NCS3 2018 door Sjoerd van der Hucht