iPoort: Cyber Security Onderzoek & Beleid

18 oktober 2013

Georganiseerd in de week van Alert onlineMaakt de politiek zich zorgen over Cyber Security? De burger wél!   

Op maandag 4 november 2013 bent u van 16.00 uur tot 18.00 uur van harte welkom
bij Nieuwspoort voor de bijeenkomst van iPoort: Cyber Security Onderzoek & Beleid.  

De realiteit is dat we in het maatschappelijk en economisch verkeer steeds afhankelijker zijn van het internet. We maken deel uit van sociale netwerken, we doen onze betalingen online en zoeken voor ons relevante informatie snel even op. Wat er met al onze gegevens in cyberspace nu precies gebeurt, daar hebben we, als burgers, eigenlijk onvoldoende zicht op. We weten niet goed welke partijen betrokken zijn bij het registreren, volgen en opslaan van gegevens die we op het internet achterlaten. Zijn onze persoonlijke gegevens goed beschermd? Kunnen we er op vertrouwen dat vitale infrastructuren blijven functioneren?  Berichten over het hacken of stelen van onze gegevens op internet maken het gevoel van onveiligheid alleen maar groter. Ook bedrijven worstelen met de vraag wat hiertegen te doen.

We proberen elkaar op te voeden en bewust te maken van de risico’s online maar beseffen tegelijkertijd dat we weinig weerbaar zijn. Vooral als we in het nieuws weer op grootschalige cyber criminaliteit, data lekken of privacy schendingen worden gewezen, blijkt dat we met tegenmaatregelen vaak achter de feiten aanlopen.

Nationale Cyber Security Research Agenda (II)

Om cyber security vraagstukken van vandaag en morgen op te kunnen lossen, problemen voor te zijn en aan te pakken, is er een enorme behoefte aan de juiste expertise. Deze expertise wordt ontwikkeld en behouden door gedegen onderzoek, kennisvergaring, kennisdeling, onderwijs en innovatie op dit dynamische terrein. Het cyber security domein, bestaande uit onderzoekers vanuit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid, is verenigd in het ICT Innovatie Platform ‘Veilig Verbonden’ (IIPVV). Dit platform heeft een nieuwe editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda, de NCSRA-II, geschreven en heeft daarbij zoveel mogelijk direct betrokkenen geraadpleegd. Het verzoek om deze agenda samen te stellen is afkomstig van de ministeries van Defensie, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De NCSRA-II geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein en dient als basis voor het korte en lange termijn onderzoek in nationaal en internationaal verband. De agenda is een deelinvulling van de Nationale Cyber Security Strategie van de Nederlandse overheid, vervult een roadmap functie voor een aantal topsectoren en sluit goed aan op Europese initiatieven in dit kader. Tijdens de iPoort bijeenkomst wordt de NCSRA-II uitgereikt, waarna een debat volgt met belanghebbenden én politici over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor Cyber Security.

Programma
 15.30 Ontvangst (zaal open).
16.00 Opening door gastheer Frits Bussemaker, voorzitter iPoort.
16.05 Aanbieding NCSRA-II door Dick Brandt, voorzitter IIP-VV, aan
           Mark Dierikx, directeur-generaal voor energie telecom en mededinging, plaatsvervanger Minister van Economische Zaken.
16.15 Speech van Mark Dierikx (namens het coördinerend ministerie van EZ en NWO).
16.25 Aankondiging paneldebat door Dick Brandt.
16.30 Paneldebat onder leiding van prof. dr. Bart Jacobs. “Hoe belangrijk is wetenschappelijk onderzoek voor cybersecurity?”
           Panelleden:
           Politiek: Astrid Oosenbrug (Kamerlid, PvdA) en Marietje Schaake (EU parlementariër, D66)
           Financiers: Wil van Gemert (Director Cyber Security, NCTV) en Louis Vertegaal (Director CEW, NWO)
           Bedrijfsleven: Menno van der Marel (Director, Fox IT) en Wim Hafkamp (CISO, Rabobank)
           Wetenschap: Sandro Etalle (Hoogleraar TU/e en UT) en Frans Leeuw (WODC, Universiteit Maastricht)
17.25 Gezamenlijke afsluiting door Dick Brandt en Frits Bussemaker.
17.30 Netwerkborrel.

   Op basis van de NCSRA-II worden nog dit jaar nieuwe onderzoekrondes gestart, zowel voor het korte als het lange termijn onderzoek. NWO en AgentschapNL organiseren, gesteund door het IIP-VV, voorafgaand hieraan, eind november, opnieuw een matchmaking day.

iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het perscentrum naast de Tweede Kamer. Nieuwspoort omvat vele 'thema' poorten, vooral opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen.

IIPVV het Nederlandse ICT-Innovatieplatform (IIP) Security & Privacy “Veilig Verbonden” verenigt onderzoekers uit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid in Nederland op het terrein van de ICT-veiligheid en privacy.