iPoort ‘De digitale slagkracht in het onderwijs’

18-06-2020

Innovatief en toekomstbestendig ICT onderwijs is cruciaal voor de positie van Nederland als kenniseconomie en digitale mainport. Kennisdeling en structurele samenwerking én samenspel tussen industrie en onderwijs in al zijn geledingen is daarbij onontbeerlijk. Daarom organiseert iPoort op 18 juni aanstaande een debat over het stimuleren van de digitale slagkracht in het onderwijs.

 • 15.30 uur    Opening, welkom en laatste stand van zaken,
  iPoort Frits Bussemaker, Voorzitter iPoort
   
 • 15.40 uur    ‘Hoe Nederlandse datacentersector nieuwe opleidingen opzet’,
  Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association (DDA)
   
 • 15.55 uur   ‘Rol van bibliotheken bij verhogen digitale slagkracht’
  Gert Staal, Directeur/Bestuurder regio-bibliotheek Lek en IJssel en lid van de Taskforce Vereniging Openbare bibliotheken
   
 • 16.10 uur    Aanbieding van de Nationale Cyber Security Agenda (NCSEA),
  door Jan Piet Barthel (director dcypher) aan Kathalijne Buitenweg, Voorzitter Tijdelijke Tweede Kamer Commissie Digitale Toekomst
   
 • 16.30 uur    Afsluiting en afronding.


Aanmelden voor deze digitale iPoort bijeenkomst kan op de iPoort website