iPoort debat - IT & Ethiek (Nieuwpoort)

17-05-2017

Anno 2017 betekent een betrouwbare overheid, betrouwbare IT systemen

Bankiers, accountants, projectontwikkelaars, zelfs politici… Veel beroepsgroepen zijn de voorbije decennia – al dan niet terecht - in het nieuws geweest vanwege ethische twijfels bij de uitoefening van hun vak. Vraagtekens die bij de ethiek van IT-ers vooralsnog veel minder gezet worden.

Echter digitalisering heeft een steeds grote invloed op hoe wij onze levens en dienstverlening vormgeven. De impact van IT op onze maatschappij neemt toe. Er vindt steeds meer uitwisseling van gegevens en samenwerking plaats tussen personen, bedrijven en de overheid. Wanneer wij het hebben over veiligheid en betrouwbaarheid in deze context focust de discussie zich vaak op meer concrete terreinen als privacy en security. Maar wat is de rol van ethiek in de digitaliserende wereld? Hoe betrouwbaar en veilig zijn deze IT-ers intrinsiek die de IT systemen leveren? Hoe kijken de professional, het bedrijfsleven, de leveranciers en de media aan tegen de ethiek van IT-ers en IT systemen? Wat zijn de besproken en vooral onbesproken regels in het digitale domein?

Deze vraagstukken en zelfreflectie staan centraal op de iPoort-debat “IT & Ethiek”. 

Onder leiding van moderator Frits Bussemaker, voorzitter iPoort, zullen de volgende mensen een reflectie geven op de relatie “IT & Ethiek” waarna een debat volgt met de aanwezigen:

  • Prof. Uri Rosenthal, oud minister en voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
  • Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
  • Virginia Dignum, Associate Professor Social Artificial Intelligence, Executive Director Delft Design for Values Institute
  • Arne Weveling en Jan Middendorp, TweedeKamer leden (uitgenodigd)

 

Agenda

15.30    inloop

16.00    aanvang debat & presentatie reflecties

16.30    debat met de aanwezigen

17.20    Afronding & Conclusies

17.30    netwerkborrel

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de iPoort website: ipoort.nl