iPoort: 'Helpende Hackers' centraal in Nieuwspoort

7 april 2015

Tijdens de Nieuwspoort bijeenkomst met als titel ‘ICT-experts, ethische vragen en de politiek’, 7 april 2015, presenteerde Chris van ’t Hof zijn boek ‘Helpende Hackers, Verantwoorde onthullingen in het digitale polderlandschap’. Klik hier voor het fotoverslag. Centraal in deze iPoort sessie stond: “Wat moet er politiek geregeld worden, zodat professionele ICT-experts en ethische hackers verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen, zowel in wetgeving als in onderwijs en onderzoek?”

Het boek 'Helpende hackers' is hiervoor een uitgangspunt, omdat het op basis van vele Nederlandse casestudies inzicht geeft in Ethisch Hacken en Responsible Disclosure. Het is belangrijk dat leveranciers, beveiligers en gebruikers weten welke gevaren er zijn en daarom is het beter gaten te onthullen dan om ze onder de pet te houden. Bij Responsible Disclosure gaat het om het onthullen van een kwetsbaarheid in samenspraak, bijvoorbeeld met de producent van de software waarin het gat is gevonden.


Chris van ‘t Hof in Nieuwspoort

Voorafgaand aan de boekpresentatie van Chris van 't Hof, gaf Arjan van Dijk van het Nederlands Genootschap voor Informatici (NgI) een toelichting op de komende uitgave van ‘Employability Framework Informatica (EFI)´. Het rapport raakt met het onderwerp ICT-expertise, zeer zeker ook aan de ethische kwesties hieromtrent. Het rapport komt tot stand door samenwerking tussen vele deskundigen op de terreinen van de informatica. 

Na de presentaties volgde een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Frans Brom (Rathenau Instituut) met Wilma van Dijk (NCTV), Jaap-Henk Hoepman (PiLab), Lodewijk van Zwieten (OM) en Victor Gevers (Ethisch Hacker). Tijdens de discussie was er consensus: Responsible Disclosure moet maar het heeft pas echt zin als onderdeel van een systematisch kwaliteitsbeleid. De nieuwsgierigheid waarmee helpende hackers gedreven zijn om te kijken hoe een systeem werkt moet gekoesterd worden. Helpende hackers zijn van onschatbare waarden maar er wordt ook opgemerkt dat zij alleen hulp kunnen bieden als men ook echt geholpen wil worden.
 
Tot slot reageerde Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug van de PvdA op de discussie. Zij benadrukte dat er goede bescherming van ethisch hackers moet komen en dat passend onderwijs heel belangrijk is; juist ook voor die vaak jonge jongens, die héél slim zijn als het om hacken gaat, maar die hun weg veelal niet in het reguliere onderwijs weten te vinden.

Deze iPoort bijeenkomst was een gelegenheidssamenwerking van Rathenau Instituut, Ngi, Tek Tok, NWO-EW en IIPVV

 

Foto: Sjoerd van der Hucht

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda