iPoort: National Cyber ​​Security Educatie Agenda

Op donderdag 18 juni is de National Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) virtueel gepresenteerd aan Kathalijne Buitenweg, Voorzitter Tijdelijke Tweede Kamer Commissie Digitale Toekomst in het debat ‘Digitale slagkracht in het onderwijs’. Naast het belang van regie op cybersecurity hoger onderwijs was er aandacht voor de noodzaak van goed opgeleid personeel in de Nederlandse datacentersector en de creativiteit om hier de juiste mensen voor te vinden. Ook belicht is de rol van de Nederlandse bibliotheken bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van álle Nederlandse burgers.

Kathalijne ontvangt NCSEA

Kathalijne Buitenweg houdt de agenda aangeboden door Jan Piet Barthel omhoog, aan tafel iPoort voorzitter Frits Bussemaker.


Nationale Cyber Security Educatie Agenda 
Jan Piet Barthel directeur van dcypher presenteerde de Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA). Het benodigd aantal opgeleide mensen die de veiligheidsaspecten adequaat en efficiënt kunnen adresseren, blijft ver achter, zowel op technisch als op sociaalwetenschappelijk en geesteswetenschappelijk vlak, als in aantallen, als in kennisniveaus. Het ontstane gat op de arbeidsmarkt tussen de vraag naar en het aanbod van cybersecurity expertise is de directe aanleiding deze onderwijsagenda uit te brengen. De kern van de NCSEA bestaat uit een lijst van interventies in het cybersecurity (hoger) onderwijs. De interventies geven een overzicht van wat er op dit moment in diverse ‘triple helix’ samenwerkingen gebeurt en wat onderwijs, private én publieke partijen de komende jaren kunnen doen om tijdelijke en uiteindelijk structurele verbeteringen te bewerkstelligen. Om samenhang en samenwerking te bevorderen en fragmentatie te voorkomen, is het de aanbeveling de interventies onder centrale onafhankelijke regie uit te voeren.

Meer informatie over de iPoort bijeenkomst van 18 juni 2020