IT na corona: dip in wetenschappelijk...

17 juni 2020

Publicaties van informatica-onderzoek gebeuren veelal middels wetenschappelijke conferenties. En die vinden tijdens de coronacrisis digitaal plaats. Wat is de impact hiervan op het IT-onderzoek? In deel vier over IT na corona spreekt AG Connect met Prof. Dr. Jos Baeten, directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica.
 

meer informatie