IT na corona: Oog blijven houden voor...

8 juni 2020

Videobellen met collega’s vanuit de slaapkamer, tentamens maken terwijl een video op jou en jouw kamer staat gericht en een app die in de gaten houdt of je met corona besmet kan zijn. Er zijn genoeg privacy-onderwerpen die in deze tijd worden bediscussieerd. In deel 2 over IT na corona spreekt AG Connect met senior onderzoeker Linda Kool van het Rathenau Instituut over wat veranderde qua privacy onder de coronacrisis en wat blijft.

Het valt op hoe vaak het over privacy gaat in deze tijd, zegt Kool. “Er wordt gepraat over een app, over het temperaturen van werknemers, het massale videobellen waarbij je de huisgenoten ziet, ouders met kinderen thuis moeten optreden als een CIO in het huishouden. Het roept vragen op. Aan de ophef die er is, zie je dat mensen zich daar zorgen over maken. Dat is heel bemoedigend om te zien, want dat was tien jaar geleden nog heel anders. We gaan nu veel bewuster om met het belang van privacy. Het is goed dat we kritisch zijn over het gebruik van middelen en dat we nadenken over hoe we die middelen op een privacyvriendelijke manier kunnen gebruiken.”

meer informatie