JASON

Projectleiders: dr. ir. Erik Poll en dr. Jaap-Henk Hoepman, RUN

(1 november 2005 tot 1 oktober 2009)
 

  >  gerelateerd interview

  >  download pdf

Het Jason-project is erop gericht om een veilige systeemarchitectuur en bijbehorend programmeerparadigma te ontwikkelen dat is te gebruiken voor ambient toepassingen met een groot aantal chipkaarten en embedded devices. Te denken valt aan parkeerautomaten en betaalterminals, zoals die door partner Chess IT worden ontwikkeld. De bedoeling is dat een programmeur alleen de beveiligings- en beheerseisen formuleert, en dat Jason deze eisen automatisch vertaalt naar een implementatie daarvan in de software code.

Project resultaten

Jason is volgens de oorspronkelijk gestelde doelen opgeleverd en als open source beschikbaar via het web. Het platform zorgt ervoor dat geschreven software beveiligd wordt, door op de juiste plaatsen de juiste code in te voegen, afhankelijk van de eisen die de programmeur aan de beveiliging stelt. Om industriële toepassingsmogelijkheden te maximaliseren, is het platform compatibel met bestaande Service Oriented Architecture (SOA) standaarden. Het platform is door Chess IT succesvol geïmplementeerd in zijn M2M (machine tot machine) platform. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op basis van data verzameld door sensoren controllers aan te sturen. Jason zorgt ervoor dat deze data vertrouwelijk blijven, en dat externen geen toegang kunnen krijgen tot de controllers.

Vervolgactiviteiten

Geen
 

Betrokken universiteiten en partners

  •     Radboud Universiteit Nijmegen
  •     Chess IT