Kabinet blijft inzetten op publiek-private partnerships in onderzoek

18 maart 2019

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zet haar beleid voort om strategische publiek-private partnerships in het onderzoek te stimuleren. “Langdurige samenwerking tussen universiteiten en bedrijven biedt kansen voor zowel de wetenschap als het bedrijfsleven en de regio”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. “Bij deze samenwerking hoort ‘gepaste afstand’, het mag niet leiden tot belangenverstrengeling of tot inperking van de academische vrijheid.” Op hoofdlijnen stelt Van Engelshoven zich hiermee op achter de rapporten ‘Bedrijf zoekt universiteit’ van het Rathenau Instituut en ‘Wederzijdse versterking’ van de KNAW.

Kamerbrief (pdf)
Rapport Rathenau (pdf; oktober 2018)
Rapport KNAW (pdf; december 2018)