Kabinet brengt beleidsopties voor hoger onderwijs in kaart

6 mei 2020

Met hulp van experts en betrokkenen heeft het kabinet mogelijke intensiveringen en bezuinigingen in kaart gebracht voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Onderdeel van de uitgewerkte beleidsopties is een structurele besparing van 5 miljard euro door een 'doelmatigheidskorting' van 20 procent, masteropleidingen niet langer bekostigen, het stoppen van subsidies op praktijkleren en het verkleinen van de instroom van buitenlandse studenten door Nederlands verplicht te stellen voor bacheloropleidingen. Nu er een recessie nadert, lijken deze theoretische opties plotsklaps heel realistisch, meent een artikel van ScienceGuide. Het zet de ideeën en de kritiek erop op een rij.

Artikel ScienceGuide
Rapport Brede maatschappelijke heroverwegingen no. 5 ‘Ongekend talent’ (pdf)
Overige Rapporten BMH