Kabinet erkent noodzaak voorbereiding op mogelijke digitale ontwrichting

7 april 2020

De regering heeft, in een brief aan de Tweede Kamer, een reactie gegeven op het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’. Hierin zet het uiteen hoe de overheid zich voorbereidt op digitale incidenten en welke maatregelen er worden genomen voor het verhogen van onze digitale weerbaarheid. Het kabinet onderschrijft de hoofdaanbeveling van de WRR dat de voorbereiding op incidenten een nadrukkelijk onderdeel moet zijn van het nationale veiligheidsbeleid.

Nieuwsbericht WRR
Kamerbrief (pdf)