Kabinet moeten opkomen voor zorgvuldige uitwerking ePrivacy-verordening

26 september 2018

Sinds 25 mei is de AVG van kracht. Terwijl de invoering hiervan nog gaande is, werkt Brussel alweer aan een volgende wet: de ePrivacy-verordening. Net als de AVG dreigen deze regels het mkb flink te raken. Het kabinet heeft hier vooralsnog geen oog voor en stuurt aan op meer snelheid in Brussel, in plaats van op zorgvuldigheid en met oog voor de gevolgen voor het mkb, aldus een opiniebijdrage op de website van Nederland ICT. In het artikel pleiten de schrijvers ervoor dat Nederland de EU tot kalmte en zorgvuldigheid maant.


Artikel Nederland ICT