Kabinet neemt aanbevelingen commissie Van Rijn over

28 juni 2019

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (OCW), ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging van hogeronderwijsinstellingen (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging. Daarmee beoogt het een belangrijke eerste stap te zetten naar “meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en beheerste concurrentie”. De prikkel voor hogescholen en universiteiten om zoveel mogelijk studenten binnen te halen voor meer bekostiging zou hiermee worden beperkt. Meer vaste bekostiging zorgt ook voor meer zekerheid voor de instellingen, aldus de Rijksoverheid. Hogescholen hoeven niets in te leveren en de universiteiten hooguit twee procent vanaf 2022, meldt HOP / Cursor. De Vereniging Hogescholen noemt het besluit “een bemoedigende eerste stap”. De VSNU wijst de verschuivingen van geld en de herverdeling tussen en binnen instellingen af. Ze pleit voor extra investeringen in het hoger onderwijs. In een brandbrief aan minister Van Engelshoven noemen zes vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetenschappen de voorgenomen verschuiving van uitgaven naar bèta-techniek “kortzichtig, onverstandig en unfair”. Het CvB van de Erasmus Universiteit (EUR) stelt dat het kabinet “de noodzaak van een breed en hoogopgeleide bevolking miskent”. Volgens een artikel van ScienceGuide praat de Tweede Kamer volgende week over de plannen van het kabinet, zonder precies te weten wat de effecten ervan zijn op de instellingen. Een tweede artikel van ScienceGuide gaat over de noodzaak van universiteiten om in te teren op hun vermogen. Dat zou de problemen in het wo eenmalig kunnen verminderen.

Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
Overzicht Effecten reallocatie op instellingsniveau (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht HOP / Cursor
Reactie Vereniging Hogescholen
Reactie VSNU
Brandbrief
Nieuwsbericht EUR
Artikel ScienceGuide – 1
Artikel ScienceGuide – 2