Kabinet presenteert Actieplan voor kunstmatige intelligentie

10 oktober 2019

Het kabinet heeft een Actieplan gepresenteerd voor het benutten van de maatschappelijke en economische kansen van kunstmatige intelligentie (AI) voor Nederland. Er staan meer dan honderd concrete acties in het plan, zoals intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap en extra investeringen van publieke middelen. Het kabinet trekt voor zijn inspanningen dit jaar 64 miljoen euro uit en het is de ambitie om die bijdrage in de toekomst te verdubbelen. Binnen Nederland gaat het kabinet nauw samenwerken met de Nationale AI Coalitie, een nieuw samenwerkingsverband van 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. In Europees verband gaat het kabinet samenwerken met CLAIRE, de Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe. De hoofdvestiging van deze nieuwe organisatie komt in Den Haag.

Nieuwsbericht Rijksoverheid
Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (pdf)
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht VNO-NCW
Brief Rijksoverheid aan CLAIRE (pdf)