Kabinet steekt 23,5 miljoen in quantum

20 februari 2020

De Nationale Agenda Quantum Technologie kan van start gaan. Het kabinet trekt hier de komende vijf jaar 23,5 miljoen euro voor uit. Dit bedrag is bedoeld als startschot voor de uitvoering van een aantal acties waartoe de quantumsector had aanbevolen.  
 
Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), kondigt dit aan in een brief aan de Tweede Kamer.  

Er komt een National House of Quantum, waar onderzoekers, ondernemers en studenten samen werken aan de veelbelovende sleuteltechnologie. Ook worden test- en demonstratieopstellingen gebouwd. 

De staatssecretaris onderschrijft het potentieel van quantumtechnologie voor de toekomst. Ze stelt: ‘Nederland behoort tot de absolute wereldtop als het gaat om quantum. Onze onderzoekers en bedrijven werken aan de quantumcomputer, die met zijn enorme rekenkracht kan bijdragen aan talloze doorbraken, waaronder bijvoorbeeld het sneller ontwikkelen van medicijnen.’ 
 
Voorop lopen

Quantumtechnologie heeft meerdere toepassingen, van quantumcomputers met een buitengewone rekenkracht, tot zeer veilige quantumnetwerken en uiterst precieze sensoren. Het is de verwachting dat deze technologieën zullen leiden tot doorbraken op het gebied van rekenkracht (digitalisering), nieuwe materialen, nieuwe medicijnen en cybersecurity. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen lopen voorop in het ontwikkelen van de technologie en fungeren als een magneet voor wereldwijde bedrijfsinvesteringen en talent. Zo is vorig jaar aan professor Ronald Hanson bij de TU Delft een Spinoza-premie toegekend voor baanbrekend quantumonderzoek. 

Eerder werd bekend dat QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO, een quantum internet krijgt. Dit is een optisch verbonden netwerk van (kleine) quantumcomputers. 

meer informatie