Kamer: meer aandacht digitale geletterdheid in onderwijs

24 maart 2016

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitkomsten van het rapport Platform 2032, opgesteld door Paul Schnabel in opdracht van staatsecretaris Sander Dekker. Dit advies moet leiden tot een inhoudelijke vernieuwing van het Nederlandse curriculum voor basis- en middelbare scholen. In het advies wordt nadrukkelijk geadviseerd om digitale geletterdheid onderdeel te maken van dit curriculum van de toekomst. Hieronder vallen computational thinking, basiskennis van ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Nederland ICT onderstreept het belang van deze inhoudelijke aanpassing van het curriculum die van groot belang is voor de ontwikkeling van de digitale economie. Diverse partijen onderstreepten het belang van digitale geletterdheid in het onderwijs. De VVD had waardering voor het werk van de commissie en sprak over “een juiste balans tussen nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals digitale geletterdheid en aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, en het vaste uitgangspunt van een vast kerncurriculum.” Het CDA wil niet naar een vast opgelegd staatscurriculum, maar staat achter het belang van digitale geletterdheid in een kerncurriculum.

Ook de opleidingen van docenten kwam aan de orde. De PvdA hield een pleidooi voor nascholing van docenten op het gebied van ICT. In dit kader werd een PvdA-motie aangenomen waarin de regering onder andere wordt verzocht om het gebruik van ICT door docenten te bevorderen en de lerarenopleidingen aan te passen.

Nederland ICT kijkt uit naar de implementatie van dit advies en is er van overtuigd dat dit leidt tot een noodzakelijke versterking van de digitale vaardigheden van nieuwe generaties leerlingen en docenten.

http://www.nederlandict.nl//index.shtml?id=14132