Kamerbrief hoofdlijnen nieuwe Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

20 september 2019

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de komende Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In deze agenda wil ze, samen met het veld, vier ambities uitwerken naar concrete acties: toegankelijk hoger onderwijs, waarin studentsucces centraal staat (1), ruimte voor hoger onderwijs dat voldoende flexibel is om op de behoeften van de student in te spelen (2), hoger onderwijs dat flexibel inspeelt op de snel veranderende behoeften van de samenleving en arbeidsmarkt (3), en hoger onderwijs dat internationaal gepositioneerd én regionaal verankerd is (4). De inhoud van de brief is onder andere een reactie op het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van juni 2019. Dat noemde het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek “niet toekomstbestendig”. Op basis van de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2018-2019 meent minister Van Engelshoven verder dat het afschaffen van de basisbeurs weinig problemen heeft veroorzaakt in het hoger onderwijs. Daar denken de studentenorganisaties anders over, meldt een bericht van HOP / Erasmus Magazine.

Kamerbrief (pdf)
AWTI-advies (juni 2019)
Monitorrapport (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Erasmus Magazine