Kansen en bedreigingen van 5G en IoT

2 maart 2020

Raconteur, de tweewekelijks verschijnende bijlage van The Times, heeft in februari artikelseries uitgebracht over 5G en het Internet of Things (IoT). De invalshoeken zijn gevarieerd, van het industrieel potentieel van de technologieën tot beveiligingsvraagstukken. De Amerikaanse denktank Brookings gaat dieper in op het veiligheidsrisico dat landen lopen als ze het Chinese bedrijf Huawei inschakelen voor de uitrol van 5G. Het artikel ziet een uitweg in de keuze voor software in open standaards. McKinsey heeft een discussiestuk uitgebracht over de perspectieven van connectiviteit, met name via 5G, voor de mobiliteits , gezondheids  en retailsector en de maakindustrie.

Rapport 5G
Rapport IoT
Artikel Brookings
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)