Kansen en uitdagingen voor kunstmatige intelligentie in Europa

24 oktober 2018

In de marge van de digitale top van 15 en 16 oktober in Tallinn (Estland), heeft de Brusselse denktank The Lisbon Council een beleidsnota gepresenteerd over kunstmatige intelligentie. De nota onderzoekt de uitdagingen en de mogelijkheden van deze technologie voor Europa, en stelt concrete stappen voor om een veilige, rechtvaardige en veilige inzet te waarborgen.

Rapport The Lisbon Council (pdf)
Website Tallinn Digital Summit