Kansen voor onderzoek in het mbo

19 mei 2017

Na het hbo, groeit ook in het mbo de interesse voor onderzoek en onderzoekend werken. Lectoren Henk Ritzen, Niek van den Berg en Peter den Boer kijken in een artikel van ScienceGuide welke stappen gezet moeten worden om dit te verstevigen. “Breng mensen uit verschillende disciplines samen en ontwikkel een onderzoeksagenda.”

Artikel ScienceGuide

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda