Kort interview met Sandro Etalle, bestuurslid IIPVV

11 juni 2013

Sandro Etalle is hoogleraar Embedded System Security, Fulltime Professor en Chair van Security Group aan de TU Eindhoven. Ook is hij verbonden als Professor aan de Universiteit Twente en CEO van Security Matters. Sandro Etalle is tevens bestuurslid van het IIP-VV en beantwoordt in dit korte interview de volgende vraag:

Wat is de toegevoegde waarde van samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven en de overheid?

“Het IIPVV heeft vooral een verbindende rol. Samen met een aantal collega’s van universiteiten en TNO schrijf ik nu in opdracht van het IIP-VV de volgende versie van de Nationale Cyber Security Research Agenda, de NCSRA II, die zonder het IIP-VV niet tot stand had kunnen komen.”

“In de NCSRA-II moet je onderzoekers wel een beeld geven van wat belangrijk is voor Nederland en de Nederlandse economie. De agenda heeft in die zin meerdere doelen. Enerzijds wil je excellent onderzoek versterken en anderzijds staat onderzoek natuurlijk nooit los van de behoefte van de markt. Je moet echt goed kijken, niet alleen naar wat goed onderzoek is, maar ook de maatschappelijke relevantie en de economische aspecten tellen zwaar mee en dat is juist de toegevoegde waarde van het IIPVV, dat die publiek-private samenwerking bevorderd."

“Zeker in deze tijd is een innovatief ICT-bedrijf starten een risicovolle onderneming. Voor een spin-off of een startend bedrijf is stimulering van toegepast onderzoek echt van levensbelang. Ons bedrijf Security Matters bestaat dankzij onderzoekstimulering. We zijn nu zelfstandig en hebben klanten. En om te kunnen blijven onderzoeken en mee te gaan met de ontwikkelingen draaien we als bedrijf ook met verschillende Europese projecten mee. Voor een deel leveren we ook in kind een bijdrage aan de huidige gehonoreerde projecten voor Lange Termijn Onderzoek van NWO.”

 

Sandro Etalle