Kouwenhoven bij marktintroductie kwantumcomputer MS

21 november 2016

Prof. dr. ir. Leo Kouwenhoven (1963), expert op het gebied van elektronische eigenschappen van nanostructuren aan de TU Delft, treedt in dienst bij Microsoft. Hij gaat een rol spelen bij de introductie van een quantumcomputer door Microsoft. Het bedrijf verwacht op termijn een prototype van een schaalbare quantumcomputer te introduceren.

Kouwenhoven maakt deel uit van een groep wetenschappers die Microsoft aantrekt om het gat te dichten tussen research en een werkend systeem. Dat is in een blog aangekondigd. Het bedrijf zegt de stap van onderzoek naar een werkend prototype te maken en wil de strijd aangaan met concurrenten.

Kouwenhoven: 'Na jaren van samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek heeft Microsoft nu een punt bereikt waarop ze al dat werk vanuit engineering-perspectief kunnen vertalen naar de realiteit. Engineering zal ook de wetenschap vooruit helpen.' Hij stelt dat Microsoft niet alleen geïnteresseerd is in één kwantumbit die werkt in de perfecte omstandigheden van een labomgeving, maar ook wil weten hoe die kwantuminformatie in de praktijk inzetbaar is.

Microsoft meldt dat Kouwenhoven zijn academische titel behoudt en zal werken aan een Microsoft quantum lab in Delft. Kouwenhoven kwam in 2015 in het nieuws toen het onderzoeksinstituut QuTech in Delft waar hij leiding aan geeft 135 miljoen euro subsidie ontving voor de ontwikkeling van supercomputers.

Xbox, Kinect en HoloLens
Microsoft werkt sinds 2005 aan kwantumcomputing in een onderzoeksgroep met de naam Station Q. Microsoft's activiteiten op het gebied van kwantumcomputers staan anno 2016 onder leiding van Todd Holmdahl. Hij was eerder betrokken bij de ontwikkeling van onder meer de Xbox, Kinect and Hololens.

Holmdahl stelt dat de langetermijninvesteringen van Microsoft in kwantumonderzoek zullen leiden tot een duidelijke roadmap naar een schaalbare kwantumcomputer.

Spinozaprijs
Kouwenhoven won in 2007 de Spinozaprijs, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. De hoogleraar Quantum Transport aan de Technische Universiteit Delft werd geëerd voor zijn doorbraken op het gebied van quantumtransport in halfgeleidermaterialen.

De Delftse natuurkundige is verantwoordelijk voor een aantal grote doorbraken in zijn vakgebied. Als aanjager heeft hij zijn stempel gedrukt op het onderzoek aan zogeheten quantum dots, ofwel quantumstippen. Dit zijn heel kleine structuren in halfgeleidermateriaal, die door hun kleine afmetingen bijzondere quantumeigenschappen vertonen. Met zijn Japanse collega Tarucha ontdekte hij dat cirkelvormige quantum dots een elektronische structuur hebben die lijkt op de elektronenschillen in atomen. Hun 'periodiek systeem der tweedimensionale elementen' kreeg grote bekendheid, en de structuren kregen mede hierdoor de naam 'kunstmatige atomen'.

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5882465/250449/microsoft-neemt-kwantum-expert-tu-delft-in-dienst.html