Kwaliteitsimpuls hoger onderwijs

1 februari 2018

Bij de overgang van de basisbeurs naar het leenstelsel in 2015 beloofden universiteiten en hogescholen in drie jaar op rij in totaal 600 miljoen euro extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn ze die toezegging “waarschijnlijk” niet volledig nagekomen. De cijfers van de instellingen zijn soms moeilijk te doorgronden, aldus de Rekenkamer. De hogescholen en universiteiten hebben kritiek op het onderzoek. Ze stellen dat ze zelfs 860 miljoen euro in de verbetering van het onderwijs hebben gestoken. De studentenorganisaties zien in het onderzoek van de Rekenkamer hun twijfels over de juistheid van de cijfers bevestigd, meldt HOP / Observant. Cijfers van het Rathenau Instituut wijzen erop dat universiteiten zo veel geld aan onderzoek moeten besteden via matching, dat er steeds minder overblijft voor onderwijs. Het is hoog tijd voor een grondige discussie over de financiering van het hoger onderwijs, constateert HOP /DUB.

Nieuwsbericht Algemene Rekenkamer
Nieuwsbericht HOP / Observant
Nieuwsbericht Rathenau
Factsheet Rathenau
Artikel HOP / DUB