Landen moeten digitale toekomst in eigen hand nemen

4 maart 2020

De OESO heeft een rapport gepubliceerd dat een integraal beleidskader schetst voor digitalisering van de economie en maatschappij door nationale overheden. De centrale gedachte is dat overheden en belanghebbenden moeten samenwerken om die toekomst vorm te geven en er optimaal van te profiteren. Er is ook een speciale online Toolkit gemaakt. Het Beleidskader en de Toolkit zijn de uitkomsten van het grote project Going Digital. Een rapport van het Britse Bennett Institute for Public Policy gaat in op het specifieke onderwerp ‘data’, dat een belangrijke plaats in nationale digitale strategieën zou moeten innemen. De European Parliamentary Research Service (EPRS) geeft een overzicht van rapporten die Europese denktanks het afgelopen jaar hebben gepubliceerd over overheidsbeleid op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Een artikel van Nesta stelt dat er nog niet genoeg kennis is over (en voor) goed beleid voor AI. Daarnaar zou nog veel meer onderzoek moeten worden gedaan. De regering van Nieuw-Zeeland heeft een onafhankelijke adviesraad in het leven geroepen om zich te laten begeleiden bij de digitale transitie, meldt ZD Net.

Rapport OESO (pdf)
Toolkit Going Digital
Nieuwsbericht Bennett Institute for Public Policy
Rapport Bennett Institute for Public Policy (pdf)
Briefing EPRS (pdf)
Artikel Nesta
Artikel ZDNet