Landkaart cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs

dcypher streeft ernaar het Nederlandse landschap voor cybersecurity onderzoek en hoger onderwijszo volledig mogelijk in kaart te brengen. De gegevens achter dit overzicht zijn deels ontleend aan de door NWO in 2019 uitgevoerde analyse “cybersecurity-onderzoek aan universiteiten, wetenschappelijke kennisinstituten en hogescholen. Omissies kunnen worden doorgegeven via info@dcypher.nl.

onderzoekcybersecurity onderzoeksgroep

onderwijscybersecurity hoger onderwijs