Lectorenplatform cybersecurity

9 april 2019

Al enige jaren heeft dcypher de ambitie om een platform voor lectoren cybersecurity op te starten. Wij zijn van mening dat nu hét moment is om nauwere samenwerking na te streven. Met o.a. de komende interdepartementale NWA calls cybersecurity en het missiegedreven topsectorenbeleid van de overheid, is het zaak ook het praktijkgericht cybersecurity onderzoek te verenigen. 

Het beoogde lectorenplatform wordt ondergebracht bij het onlangs opgerichte platform voor praktijkgericht ICT onderzoek. Hier komt het als vijfde cluster naast Learning & Education, Work & Organisations, Digital Cities & Communities en Health & Wellbeing. Uiteraard zal het multidisciplinaire karakter van cybersecurity geborgd blijven. 

Op 19 juni is, voorafgaand aan het door HBO-i georganiseerde ‘Kijkje in de Keuken’, de eerste platformbijeenkomst praktijkgericht ICT onderzoek bij Saxion in Deventer. Hiervoor zijn ook de lectoren cybersecurity van harte uitgenodigd. Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid kennis te nemen van de organisatie, plannen en thema’s van het platform, maar ook om van gedachten te wisselen over de invulling van het cybersecurity cluster.

Meer informatie vind je op https://www.hbo-i.nl/agenda/kijkje-in-de-keuken-hogeschool-saxion-2019/