Leven lang leren en vaardigheden ontwikkelen doorslaggevend voor toekomst

18 mei 2020

Als onze economie en productiesystemen er anders uitzien na de coronapandemie, moeten we daarvoor ook de juist opgeleide mensen hebben. BCG is een serie artikelen over dit onderwerp begonnen, gericht op de uitdagingen waarvoor overheden staan. Het European Economic and Social Committee (EESC) wijst in dit verband op het grote belang van leven lang leren. Het meent dat overheden hier fors in moeten investeren. Een artikel van Gartner gaat in op de uitdagingen voor bedrijven en organisaties als het gaat om het behouden, trainen en opleiden van talent. De EU heeft eind maart een rapport gepubliceerd over hoe mkb-bedrijven de ontwikkeling van digitale vaardigheden kunnen bevorderen.

Artikel BCG
Nieuwsbericht EESC
Rapport EESC
Artikel Gartner
Rapport EU