Living Labs in the Dutch Delta

18 juli 2018

In de call Living Labs in the Dutch Delta kunnen onderzoekers namens een consortium financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige "nature-based" interventies en op verbetering van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem. De Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

Waarvoor

Deze call for proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Het concept "nature-based solutions", het gebruik maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering van overstromingsveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dient als uitgangspunt voor deze call.

De projecten dienen zich te richten op bestaande of geplande grootschalige "nature-based" interventies en op verbetering van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust) in het licht van klimaatverandering en menselijke druk. De grootschalige interventies dienen als Living Labs waar de verschillende aspecten van het natuurlijke systeem worden bestudeerd en waarbij de menselijke interactie met het systeem en stakeholders kan worden betrokken. De Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

Meer informatie via https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/living-labs-in-the-dutch-delta/living-labs-in-the-dutch-delta.html