Manager Netwerken en Security (AIVD)

13 mei 2016

Wil jij graag werken in een ICT-omgeving, met een directe link naar het operationele werk? Ben je daarnaast goed in het coachen van medewerkers en het aansturen van een team? Dan is de functie van manager Netwerken en Security misschien iets voor jou.

Als hoofd van het team Netwerken en Security ben je resultaatverantwoordelijk voor (door)ontwikkeling en beheer van een breed palet aan netwerken en verbindingen die samen de netwerkinfrastructuur van de AIVD vormen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor alle internationale koppelingen en de ondersteuning van AIVD’ers die in het buitenland werken. En je bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de diverse cryptomiddelen die deze operaties ondersteunen.

Je team en jij stemmen met de organisatie af welke informatievoorziening en verbindingen nodig zijn. In samenwerking met de overige ICT-teams realiseren en beheren jullie de ICT die dat mogelijk maakt.

Je geeft leiding aan een team van ongeveer 20 ICT-specialisten die in verschillende rollen en werkvormen deze resultaten tot stand brengen. Je zet deze specialisten op effectieve en efficiënte wijze in op de verschillende werkzaamheden. Je borgt dat de in je team verenigde expertise en competenties blijven aansluiten bij de behoeften van de gebruikersorganisatie, door je team en de individuele specialisten daarbinnen te sturen en begeleiden bij hun professionele ontwikkeling.

Naast de gebruikelijk begeleiding en aansturing van je team, wordt ook van je verwacht dat je de afdelingsbegroting opstelt en realiseert. Je hebt overleg met gebruikers op tactisch niveau over de behoefte aan ICT-producten en over de besturing van de realisatie daarvan. Je ziet erop toe dat er ook op uitvoerend niveau voortdurend afstemming met de klant is. Je geeft als opdrachtnemer of senior leverancier sturing aan de realisatie van (ICT-)producten en diensten van het team. Je kunt ook de rol van opdrachtgever vervullen. Je vervult, samen met de andere ICT-managers, ICT-beleid, faciliteert de besluitvorming daarvan en zorgt voor de uitvoering daarvan. Je onderhoudt het contact met ketenpartners en zorgt voor leveranciersmanagment.

Je rapporteert aan het hoofd van de unit ICT en vormt samen met hem, de 6 andere afdelingshoofden en de coördinator projecten, het managementteam van de unit ICT. Je stemt zelfstandig af met opdrachtgevers wanneer de opdracht geheel of grotendeels binnen jouw team wordt gerealiseerd. Daarnaast kun je, bij kwesties die ook andere afdelingen van de unit raken, ook optreden als vertegenwoordiger van de gehele unit, bijvoorbeeld in stuurgroepen en dienstbrede IV/ICT-overleggen. Dit wordt afgestemd in het managementoverleg van de unit.

Lees verder op https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/aivd/manager-netwerken-en-security